Blacha został użyta do krycia dachu na Uniwersytecie Muzycznym we Wrocławiu. Czytaj o zaletach stosowania blach jako materiału do krycia dachów:

Blacha jako materiał do krycia dachów ma długą tradycję. Z upływem lat zmianom uległ jednak materiał, z jakiego wykonywana jest używana do tego celu blacha. Pod koniec dziewiętnastego wieku zaczęto używać blachy ocynkowanej, która była następnie malowana już na miejscu. Dzisiaj używa się niemal wyłączanie blach powlekanych fabrycznie. Krycie arkuszami stosuje się dzisiaj głównie dla podkreślenia wyglądu i jakości obiektów, ale także dla zachowania starej tradycji krycia dachów. Metodą, która dominuje obecnie jako metoda krycia blachą płaską, jest krycie blachą płaską z taśmy. Krycie taśmami z dostarczanej w rolkach blachy pozwala ograniczyć występowanie połączeń rąbkowych poprzecznych. Istnieje wiele czynników przemawiających za stosowaniem blachy jako materiału do krycia dachów. Bez względu na to, czy chodzi o obiekty przemysłowe, komercyjne czy mieszkalne, za jej stosowaniem przemawia estetyka, ognioodporność, odporność na oddziaływania mechaniczne oraz trwałość. Powlekana blacha stalowa daje się poza tym w 100% odzyskiwać, co czyni ją produktem w najwyższym stopniu dostosowanym do wymogów ochrony środowiska.